top of page

 Eğitim planlaması, firmaların eğitim hedeflerine ulaşmada, insan, para, araç gibi kaynakların en uygun şekilde kullanılması amacına hizmet eden bir süreçtir. Planlama, mevcut durumu analiz etmek ve geleceği tasarlamak şeklinde tanımlanabilir. Eğitim ihtiyaç analizi, planlama sürecin ilk adımıdır.

 

İhtiyaç Analizi...

Nedir?...

İhtiyaç analizi, kısa ve ya uzun süreli olarak bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak bu gelişmeyi sürekli hale getirmek için uygulama aşamasında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulmaktır. Bu amaç dâhilinde ihtiyaç analizi bazı süreçleri kapsar. Bu süreçlere genel olarak baktığımızda ihtiyaçlar tespit edilerek, bu ihtiyaçlar hakkında bilgi toplanır bu ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede bir program tasarlanır. Bu program gerekli alanda belirlenen kitleye uygulanır ve sonuçlara göre değerlendirmesi yapılır. Daha sonra varsa eksik yönleri tespit edilerek geliştirilir.

Gerekli mi?...

İhtiyaç analizi birçok kişi için yorucu, uzun zaman alan, maliyetli bir çalışma olarak görülse de kesin sonuçlara ulaşma ve problemlerin çözülmesinde, mutlak başarıya ulaşmada gerekli ve önemli bir süreçtir. Örnek olarak bir firmada yapılan işlerle ilgili bir sıkıntı çıktığında direk olarak personele gerek bilgisayar gerekse iş konusunda eğitim vermek ortaya çıkan problemleri çözmez. Aynı zamanda hataların personel yerine bilgisayarlardan kaynaklandığını düşünüp var olan bilgisayarları değiştirmekte bir işimize yaramaz ancak detaylı bir şekilde problemin kaynağını araştırıp gerekli çözüm  yolları üreterek ihtiyaçlarımızı analiz etmemiz en sağlıklısıdır. 

ÜCRETSİZ İHTİYAÇ ANALİZİ İÇİN

216-415-0-420

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page